Badan Pengurus 2015/2016


Pelindung : 
Prof. Dr. H. Thamrin Usman DEA 
Rektor Universitas Tanjungpura


Penasehat : 

Prof. Dr. Kamarullah, SH, M. Hum
Pembantu Rektor III UniversitasTanjungpura


Pembina :
1. Nama : Ida Bagus Made Sunantara 

    NPA : MPA-U. 9210173/BM
    Angkatan Organisasi :  Birang Merabai


2. Nama : Novian Supriani 

    NPA : MPA-U. 0410264/TC
    Angkatan Organisasi : Tapak Cemaru


3. Nama : Agri Aditya Fisesa 

    NPA : MPA-U. 0410259/TC
    Angkatan Organisasi : Tapak Cemaru

Ketua Umum 
Nama : Arif Elfri Yanda
NPA : MPA-U. 1310299/PS
Angkatan Organisasi : Paningko Sarong


Sekretaris Umum 

Nama : Agus Dwi Wahyudi 
NPA : MPA-U.1310297/PS
Angkatan Organisasi : Paningko Sarong


Bendahara Umum 

Nama : Riris Lasmaida Tamba 
NPA : MPA-U. 1520334/SN
Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong

Ketua Biro I 
Nama : Roni Yanuardi 
NPA : MPA-U. 1310304/PS
Angkatan Organisasi : Paningko sarong

Biro Pendidikan, Pelatihan & Pengambaraan 
1. Nama : Oka Irwandi 
    NPA : MPA-U. 1410315/CB
    Angkatan Organisasi : Cagat Bentareng


2. Nama : Mario Ariesko 

    NPA : MPA-U. 1510330/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong


3. Nama : Parman 

    NPA : MPA-U. 1510331/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong


Biro Rumah Tangga :
1. Nama : Heru Wandra 

    NPA : MPA-U. 1410312/CB
    Angkatan Organisasi : Cagat Bentareng


2. Nama : Leo Pardede

    NPA : MPA-U. 1410313/CB
    Angkatan Organisasi : Cagat Bentareng


3. Nama: Wardianto 

    NPA : MPA-U. 1510339/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong


Biro Penelitian & Pengembangan :
1. Nama : Uray Septiandano R 

    NPA : MPA-U. 1510338/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong 
2. Nama : Armansyah 
    NPA :MPA-U. 1510323/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong

Ketua Biro II 
Nama : Asmadi 
NPA :MPA-U. 1410309/CB
Angkatan Organisasi : Cagat Bentareng 

Biro Humas, Publikasi & Dokumentasi : 

1. Nama :Dwi Novitasari
    NPA :MPA-U. 1520324/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong 
2. Nama :Abdul Mazlan 
    NPA :MPA-U. 1510320/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong

Biro Lingkungan Hidup : 

1. Nama :Melinda Zulpitasari 
    NPA :MPA-U. 1420314/CB
    Angkatan Organisasi : Cagat Bentareng


2. Nama :Dian Nurbaiti 

    NPA :MPA-U. 1420310/CB
    Angkatan Organisasi : Cagat Bentareng 
3. Nama : Fitri Wulandari 
    NPA :MPA-U. 1520326/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong


Biro Pengabdian Pada Masyarakat :
1. Nama : Sudarso 

    NPA :MPA-U. 1410317/CB
    Angkatan Organisasi : Cagat Bentareng 
2. Nama :Jaka Anugerah 
    NPA :MPA-U. 1510327/SN
    Angkatan Organisasi : Sirin Nyurong

0 comments:

Post a Comment